Salg av publikasjoner

Gudbrandsdal slektshistorielag kan tilby følgende pulikasjoner for salg:
Interesserte bes henvende seg til Tordis Trønnes, Tuterudvegen 9, 2635 TRETTEN, epost t-troenn@online.no.

Kjente gårder i Gudbransdalen
En samling av artikler som har vært tykket i avisa Gudbransdølen, og som senere ble utgitt som eget hefte omkring 1942. Gudbrandsdal slektshistorielag har fått tillatelse av Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer til å trykke opp igjen dette. Heftet inneholder bilde og en listen gars- og slektshistore for de 21 største og mest kjente gårdene i Gudbrandsdalen.
Heftet koster kr 50,- + evt. porto.

Gudbrand
Det er fortsatt igjen et restopplag av utgitte Gudbrand. Disse kan kjøpes for kr 35,- pr. hefte + evt. porto. Av alle tidligere utgitte nummer, betaler du kun kr 600,- + evt. porto.