Nyheter

Lagsnytt er nyheter om slektshistorielaget. Enkelte er faste spalter, så som møteplan, årsmelding m.m. Andre nyheter om slektshistorielaget legges ut kronologisk etter dato.

Faste spalter:

Møteplan (oppdatert 7. mai 2011)

Årsmelding

Kjente gårder i Gudbrandsdalen

Forsøk med arbeidsmøter på Bådstø

I et forsøk på å skape mer aktivitet på medlemsmøtene i Sørdalen, vil det bli gjort forsøk med internett-tilknytning på møtene på Båtstø

Rullering av møtesteder for lokallaget i Norddalen (28.04.2005)

I et forsøk på å nå flere medlemmer, vil det framover bli forsøkt med rullerede møtested, fortrinnsvis mellom Otta bibliotek, Dombås bibliotek/Norddalsarkivet avd. Dombås, og Vågå/Lom. Møtestedene vil bli offentliggjort via denne informasjonskanalen, eller i lokalpressen.

Lokallag for Sør-Gudbrandsdal stiftet (30.05.2004)

Lokallag for Søør-Gudbransdal ble stiftet på Tretten ysteri, såndag 9. mai. Omlag 10 medlemmer var møtt fram på møtet. På møtet ble det valgt et styre for lokallaget, som består av følgende personer:

  • Per Åsmundstad (leder)

  • Signy Elvebakken (sekretær)

  • Bjørn Brudal (kasserer)

Styrets oppgave blir i føste rekke å arrangere medlemsmøter, og sørge for at lokalene er i orden.


Lokallag for Nord-Gudbrandsdal stiftet (21.01.2004)

Det er nylig stiftet et lokallag av Gudbrandsdal slektshistorielag for Nord-Gudbrandsdal, med base på biblioteket på Otta.
På stiftelsesmøtet, meldte det seg ikke mindre enn 7 nye medlemmer. Etableringen av lokallaget ser dermed ut til å gi slektshistorielaget flere medlemmer fra norddalen.