Møteplan høsten 2018
 

Lokallaget for norddalen

Møtene avholdes siste onsdag i hver måned. For å nå flere av medlemmene, vil det bli gjort forsøk på å rullere på møtestedene mellom Otta bibliotek, Dombås bibliotek/Norddalsarkivet avd. Dombås, og Vågå/Lom.
Følg med i lokalpressen for nærmere informasjon.

MøÝtetid: 1700-1900.

 

Lokallaget for sørdalen

Søndag 2. september

Medlemsmøte på Tretten Kro (tidligere Bådstø).

Søndag 7. oktober

Medlemsmøte på Tretten Kro (tidligere Bådstø).

Søndag 4. november

Medlemsmøte på Tretten Kro (tidligere Bådstø).

 

Søndag 2. desember

Medlemsmøte på Tretten Kro (tidligere Bådstø).