Møteplan vinteren/våren 2017
 

Lokallaget for norddalen

Møtene avholdes siste onsdag i hver måned. For å nå flere av medlemmene, vil det bli gjort forsøk på å rullere på møtestedene mellom Otta bibliotek, Dombås bibliotek/Norddalsarkivet avd. Dombås, og Vågå/Lom.
Følg med i lokalpressen for nærmere informasjon.

MøÝtetid: 1700-1900.

 

Lokallaget for sørdalen

Søndag 11. juni

Medlemsmøte på Tretten Kro (tidligere Bådstø).