Innmeldingsskjema

Som medlem av Gudbrandsdal Slektshistorielag vil få dette:

  1. Bli en del av et stort slektshistorisk nettverk

  2. Tidskriftet Gudbrand inntil 4 ganger pr. år (gjelder hovedmedlemsskap), som inneholder mye nyttig og interessant informasjon om slektgranskning og slekter.

  3. Delta på regelmessige medlemsmøter

Priser pr. år:
Hovedmedlemsskap: kr 150,-
Familiemedlemsskap: kr 75,-

Ja, jeg vil bli medlem av Gudbrandsdal Slektshistorielag

Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:

E-post adresse:

Telefon: