Medlemmene

Denne siden er under utvikling. Dersom medlemmene gir sitt samtykke, vil det her komme en "slektsbank", dvs. ei liste over medlemmene, hvilke slekter som granskes, og hvordan vedkommende kan kontaktes.

Skjema for å melde inn dine opplysninger finner du ved å klikke her.

Følgende medlemmer har til nå meldt inn sine opplysninger (presentasjonsform kommer til å bli endret etter hvert)::

Egil Røste
Adresse: Bryggerigata 5A, 2609 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 25 60 40
Epost: eroeste@c2i.net
Slektsprogram: TMG
Gransker slekt i: Ringsaker, Åsmarka, alle gårder.

Ragna Amundsen
Adresse: 2634 FÅVANG
Epost: ragna.am@frisurf.no
Slektsprogram: nei
Gransker slekt i: Ringebu - god oversikt over slekter i Ringebu 1697-1900.

Tordis Trønnes
Adresse: Stavsvegen 26, 2635 TRETTEN
Tlf: 61 27 66 94
Epost: t-troenn@online.no
Slektsprogram: Brothers Keeper 5.2
Gransker slekt i:
1. Øyer/Tretten, tidsrom: 1671 - nå, de fleste gårder.
2. Ringebu/Fåvang, tidsrom: 1696 - nå, de fleste gårder.
3. Stor-Elvdal, mange gårder
4. Amerika - Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Massachusetts, har mange kontakter i Amerika.

Bjørn Brudal
Adresse: Kvernhusvegen 86A, 2618 LILLEHAMMER
Epost: bbrudal@online.no
Slektsprogram: Brothers Keeper 5.2
Gransker slekt i: Egen slekt i Gudbrandsdalen, med utgangspunkt i Øyer. Forgreininger til Skjåk (Maurstad), Vågå (flere gårder og bruk), Heidal (flere husmannsbruk), Ringebu (flere gårder og bruk), Gausdal (flere gårder og bruk), Fåberg, Aker, Ål, og en del i Amerika (Wisconsin, Oklahoma). Tidsrom: 1600-tallet og fram til i dag.

Siden er sist oppdatert 24.04.2004.