Tidskriftet Gudbrand

Gudbrand er vårt eget tidskrift som distribueres ut til samtlige medlemmer som har betalt årskontingent. I et normalår skal Gudbrand komme ut med 4 nummer i året. Alle medlemmer oppfordres på det sterkeste til å bidra med stoff.

Gjennom 10 år med Gudbrand, har det kommet inn mye slektshistorisk stoff, som vi skal legge ut på nettet litt etter litt. Klikk her for å gå inn på Gudbrand Online.

Det er fortsatt igjen et restopplag av utgitte Gudbrand. Disse kan kjøpes for kr 35,- pr. hefte + evt. porto. Av alle tidligere utgitte nummer, betaler du kun kr 600,- + evt. porto. Henvendelse til Tor Korsvold, Engjomvegen 4, 2652  SVINGVOLL, epost
korsvold@bbnett.no.

Redaksjonen:

Rune Alander
2560 ALVDAL
rune.alander@combitel.no

Bjørn Brudal
Risevegen 18
2608 LILLEHAMMER
bbrudal@online.no

Even Bergsengstuen
Heiberg
2372 BRØTTUM
evbergse@online.no