Velkommen til vår informasjonsside!

Gudbrandsdal slektshistorielag ble stiftet i 1991, og er de ene av to slektshistorielag i Oppland fylke. Vårt søsterlag er Vestoppland sleksthistorielag med base på Gjøvik.

Vi er ca. 170 medlemmer organisert i to lokallag, Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal. Norddalslaget har base på Otta, mens sørdalslaget har base på Tretten. Se vår møteplan for mer detaljer.


De fleste av medlemmene bruker IT-teknologi til håndtering av data. De mest kjente slektsprogrammer (TMG, Embla, Brothers Keeper) brukes av flere, og det finnes alltid et medlem som kan brukes som "konsulent" ved problemer.

Vi utgir vårt eget tidskrift, Gudbrand, fire ganger årlig. Hovedinnholdet er artikler knyttet til slektsforskning, herunder slektstavler, oppsporte gudbrandsdøler i andre deler av landet, spørsmål og svar. Gå inn på siden til Gudbrand for mer informasjon.

Alle som har interesse av slektsforskning er hjertelig velkomne som medlem hos oss. Innmelding kan skje ved å klikke her.

Sidene er sist oppdatert 2. september 2018.

Dersom noe ikke virker, du finner døde linker eller lignende,
kan du sende en melding til vevmester om dette.

Adresse:
v. Tor Korsvold
Engjomsvegen 4
2652  SVINGVOLL

Bankkonto: 2100 07 09627

Leder:
Torbjørn P. Hagen
2632  VENABYGD
torbjoern.hagen@venabygd.net

Kasserer:
Tor Korsvold
Engjomsvegen 4
2652  SVINGVOLL
korsvold@bbnett.no

Hovedmeldemskap kr 150,- pr år.
Familiemedlemskap kr 75,- pr år.
Medlemskontingenten inkluderer 4 nummer av Gudbrand (gjelder kun hovedmedlemskap)